ÇEVRE VE SAĞLIK

İnsanın dışındaki her şey çevrenin ögesidir. Çevre kişi üzerindeki dış etkilerin bütünüdür. Çevrede sağlığı doğrudan ya da dolaylı etkileyen önemli etkenler bulunmaktadır. Çevre bir yaşamı sürdürme ve sağlama sistemidir. Su, yiyecek ve barınak bu sistemin en önemli ögelerini oluşturur.  

İçme Suları

İçme kullanma sularının izlenmesi ve denetimi çalışmaları AB içme suyu direktifi (98/83/EC) doğrultusunda uyumlaştırılan...

Ambalajlı Sular

Doğal kaynak suları, doğal mineralli sular ve içme suları olarak isimlendirilmektedir.Doğal Kaynak sularında ozonlama, doğal... 

Yüzme Suları

Toplum sağlığının korunması ve yüzme suyundaki kirleticilere karşı maruziyetin önlenmesi için İl Sağlık Müdürlükleri tarafından denize...

Yüzme Havuzları

Özellikle yaz aylarında serinlemek, eğlenmek ve dinlenmek için yüzme havuzları yoğun olarak kullanılmaktadır...

Kaplıcalar

Kaplıca, peloid ve talassoterapi tesisleri 3 ayda bir il sağlık müdürlükleri, yılda bir de Bakanlık personelince denetlenmektedir...

El Yıkama

El yıkama, günlük yaşantı içinde her şeyden önce kişinin kendi sağlığı için  çalışma ortamında ise, diğer kişilerin sağlığı için de önemlidir. 

“Kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle tüketilmemelidir.”

Çevre ve Sağlık

Hava
Kirliliği

Soluduğumuz hava kalitesi sağlığımıza doğrudan etkisi olduğu herkes..

Çevre ve Sağlık

Karbonmonoksit Zehirlenmeleri

Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda...

Çevre ve Sağlık

İklim Değişikliği ve
Etkileri

İnsanlar, özellikle sanayi devrimi ile birlikte fosil yakıtlarını kullanarak...

Çevre ve Sağlık

Biyosidal
Ürünler

Biyosit, kelime anlamı olarak biyolojik bir varlığı öldüren, canlı öldüren...

Çevre ve Sağlık

Besin ve
Hijyen

Sözcük anlamı, sağlık bilimi demektir. Sağlıklı anlamına gelen Hygies...

Çevre ve Sağlık

Beslenme Dostu Okul
Projesi

Resmî Gazete’de Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanan Türkiye...

Çevre ve Sağlık

Beyaz Bayrak
Projesi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ...

Çevre ve Sağlık

Merak
Edilenler

Aşırı Sıcaklarda Alınması Gereken Önlemler
Doğru Soba Kullanımı İle...

“Biyosidal ürünleri kullanmadan önce her zaman ürün etiketini ve kullanım talimatlarını okuyunuz”

Yüzme Suyu Takip Sistemi

tıklayınız

Kaplıca Arama Portalı

Tıklayınız