SAĞLIKLI HAYAT

Sağlık, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde ve korunmasında özel bir öneme sahiptir.Sağlığın korunması ve geliştirilmesi kişinin öncelikle kendi sağlığına sahip çıkması ve sağlık bilincini geliştirmesi ile mümkün olduğu unutulmamalıdır.

Sağlıklı Beslenme

Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli...

Hareketli Hayat Fiziksel Aktivite

Fiziksel aktivite enerji kullanarak vücut hareketlerini anlatmak için kullanılan uluslar arası bir terimdir. En basit tanımı ile enerjiyi...

Ruh Sağlığı

 Ruh sağlığı, kişinin kendisi ve diğer insanlarla uyum ve denge içinde olmasıdır.Bu uyum değişkenlik ve belli ölçülerde esneklik taşır.

Ağız ve Diş Sağlığı

Günde iki kez iki dakika kendinize ait
diş fırçasıyla etkin şekilde dişlerinizi ve dilinizin üzerini fırçalayınız. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra...

Tütün Kullanımı

Tütün dumanı; formaldehit, siyanür, amonyak, karbon monoksit, naftalin, kadmiyum (pil asidi) ve aseton (oje çıkarıcı) gibi 4.000 kimyasal madde...

Madde Bağımlılığı

Bağımlılık; bir maddenin ruhsal, fiziksel ya da sosyal sorunlara yol açmasına rağmen, alımına devam edilmesi, bırakma isteğine...

Bebeğinizin ilk 6 ay ihtiyacı olan tek besin, anne sütüdür.

Sağlıklı Hayat

Bebek Sağlığı

Anne ve bebeğin doğumdan sonra en kısa sürede ten tene teması...

Sağlıklı Hayat

Çocuk Sağlığı

Beslenme, büyüme, gelişme ve nörolojik gelişim aşamalarından...

Sağlıklı Hayat

Ergen Sağlığı

Ergenlik ve gençlik dönemi; fiziksel, ruhsal, biyokimyasal...

Sağlıklı Hayat

Kadın Sağlığı

Öncelikle bireylerin sağlıklı üreme haklarına saygılı, çiftlerin istedikleri...

Sağlıklı Hayat

Yaşlı Sağlığı

Beslenme, yürüyüş yapabilme-rahat gezebilme, hareket etme...

Aile Hekimliği

Bireylerin ve aile fertlerinin ikamet yerlerinin yakınlarında ya da kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yerde bulunan, ilk başvuracakları, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı...

Hangi Tarama Bana Uygun?

tıklayınız

Sağlıklı Vücut Ağırlığı

Tıklayınız