İçme kullanma sularının izlenmesi ve denetimi çalışmaları AB içme suyu direktifi hsgm resim 5(98/83/EC) doğrultusunda uyumlaştırılan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre yürütülmektedir.

İçme kullanma suyu :

Genel olarak içme, yemek yapma, temizlik ve diğer evsel amaçlar ile, gıda maddelerinin ve diğer insani tüketim amaçlı ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, saklanması ve pazarlanması amacıyla kullanılan, orjinine bakılmaksızın, orijinal haliyle ya da arıtılmış olarak ister kaynağından isterse dağıtım ağından temin edilen ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'nde belirtilen parametre değerlerini sağlayan ve ticari amaçlı satışa arz edilmeyen sulardır. 

İçme kullanma suyunun tüketiciye temiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasından yerel idareler sorumludur. Sağlık Bakanlığı olarak tüketime verilen içme kullanma sularının temiz, sağlıklı ve güvenli olup olmadığı düzenli yapılan izleme çalışmaları ile takip edilmektedir. Bu konudaki çalışmalarımızı yerel idarelerle işbirliği içinde sürdürmekteyiz.

Yerel idareler tarafından şebekeler aracılığı ile tüketime verilen içme kullanma sularının düzenli analizlerinin yaptırılması ve dezenfeksiyonunun sağlanması gereklidir. Suyun kesintisiz bir şekilde klorlanarak tüketime verilmesi halk sağlığının korunması açısından önemlidir.

Ancak su sistemlerinde ortaya çıkan arızalar, bakım ve onarım çalışmaları, bazen de su yetersizliği nedeni ile zaman zaman mecburi su kesintileri olabilmektedir. Bu durumda kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle kullanılmamalıdır.

“Kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle tüketilmemelidir.”

İçme kullanma suyu için öneriler

suguvenligi 2

 • Su dağıtım şebekesi aracılığı ile tüketime sunulan içme-kullanma sularının kalitesine ilişkin kontroller düzenli olarak yapılmaktadır. Kaynağı bilinen ve kontrolü yapılan musluk suyunun tüketilmesi güvenlidir. Kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle tüketilmemelidir.
 • Güvenli ve sağlıklı olması için tüketime sunulan içme-kullanma suyu klorlanmalı böylelikle dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Klor hastalık yapıcı mikrobiyolojik etkenlerin büyük çoğunluğunu yok etmektedir. Bu nedenle klorlanmış içme kullanma suyunun tüketilmesi tercih edilmelidir.
 • Musluğunuzdan akan suyun uygun biçimde klorlanıp klorlanmadığının takipçisi olunmalıdır.
 • İlgililerden klorlanmış güvenli ve sağlıklı musluk suyu talep edilmelidir.
 • Binanızda bulunan su depolarını düzenli olarak temizletmeyi ihmal etmeyiniz.
 • Kontrolsüz mahalle çeşmelerinden su tüketmeyiniz.
 • İçme-kullanma suları ile ilgili olarak Bakanlığımızın yaptığı açıklamalara itibar ediniz.

  İçme Kullanma Suyu İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

shutterstock 485163085

 • Kişisel temizlik ve el temizliğinin yapılmaması dışkı-ağız yolu ile yayılan hastalıklara neden olabilmekte, bit ve uyuz salgınlarına yol açabilmektedir.

 • Sürekli kaşıntı durumlarında bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

 • Tankerle izinsiz taşınan sulara etkin dezenfeksiyon yapılamadığından bu sular asla içilmemeli ve bu suyu taşıyan kişiler yetkili kuruluşlara bildirilmelidir.

 • Su kesintilerinde özellikle çocuklar ve yaşlıların ishalli hastalıklara yakalanması durumunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

 • Evlerde yıkanma, çamaşır, bulaşık, genel temizlik vs. için kullanılan suların da içme suyu niteliğinde olması gerektiği unutulmamalıdır.

 • Tuvalet temizliği, 5 su bardağı suya iki bardak çamaşır suyu katılarak hazırlanan solüsyonla yapılmalıdır.

 • Sebze ve meyveler 1 litre suya 20-30 damla %1’lik klor solüsyonu damlatılıp hazırlanan karışımda 15 dakika bekletildikten sonra tüketilmelidir.

 • Sular, güneş almayan yerlerde muhafaza edilmeli, açık renkli bidonlar tercih edilmelidir. Kapağı açılınca anormal kokan bidonların suyu tüketilmemelidir.

 • Su kesintisinden sonra gelen ilk suyun kirli olma olasılığı yüksek olup sağlık açısından risk teşkil etmektedir. Suyun bulanıklığı gidene kadar ortalama 3 ‐ 5 dakika akıtılmalıdır.

 • Musluklardan akan sular, büyük ölçüde bina içi depo ve tesisatlardan kirlenmektedir. Depo temizliğine dikkat edilmeli ve bina içi depolar yılda en az bir kez temizlenmelidir.

“Bina içi su depoları temizlenmelidir”