hsgm resim 43Şofben sıcak su temini için birçok konutta hala kullanılmaktadır. Elektrikle çalışanlar genellikle termostat arızası nedeniyle kazan patlamalarına neden olabilmekte ve kişiler sıcak su yanıkları ile karşılaşabilmektedir. LPG ile çalışan şofbenler ile de kazalar olmaktadır.

Bu kazalar ortamdaki oksijenin yanma sırasında tüketilmesine bağlıdır. LPG zehirli değildir. Ancak; 6 m3’den küçük iyi havalandırılmamış mekanlarda şofben kullanıldığında ortamdaki oksijen hızla tükenmekte ve kişiler bu yüzden havasızlıktan boğularak kaybedilmektedirler.

 

 

hsgm resim 35Şofben Kazalarında İlkyardım:

  • Kişi ortamdan uzaklaştırılır,
  • Hareket ettirilmez,
  • Yaşam bulguları değerlendirilir (ABC) ,
  • Havayolu açıklığı sağlanır,
  • Tıbbi yardım istenir (112).

Alınması Gereken Önlemler Nelerdir:

  • Banyo içerden kilitlenmemeli,
  • Şofben iyi çeken bir bacaya bağlanmalı,
  • Şofbenin olduğu yere bol hava girişi sağlanmalı,
  • Şofben ile tüp arasındaki hortum 125 cm’den uzun olmamalı,
  • Banyodaki kişiler kontrol edilmeli.